Učitelji so ekipa, ki bi morala delati dobro, povezano, si med seboj zaupati in skupaj hoditi proti zadani viziji in ciljem. Uspešni bodo v okolju, kjer vladajo odprti odnosi in kjer se bodo dobro počutili.

Zase, za učence in za starše.

Vsaka šola ima svojo kulturo; naj bo vaša srečna, pozitivna,

naj prebuja in spodbuja uživanje v učenju, neguje pohvale, pozdrave, zahvale, majhna prijazna dejanja.

Pot do oblikovanja srečne šole, v kateri se razvijajo srečni otroci, se prične tako, da najprej zase poskrbijo učitelji.