Delovna sreča

Delovna sreča je celovit koncept vodenja in delovanja organizacij 21. stoletja, ključni dejavnik poslovnega uspeha ter najmočnejši pogon posameznika in uspešnih ekip.

Delovna sreča omogoča ključno konkurenčno prednost današnjega poslovnega sveta – osebno zadovoljstvo z opravljanjem dela, zavzete zaposlene, biti iskan delodajalec ter poslovanje in komuniciranje na vseh nivojih po načelu »človek človeku« (»H2H«).

Ljudje, ki so srečni pri delu,

 • so bolj produktivni, uspešni in učinkoviti,
 • so bolj ustvarjalni, imajo več in boljše ideje,
 • bolje delajo v timu, vzdržujejo boljše odnose in bolje komunicirajo,
 • so boljši vodje in sprejemajo boljše odločitve,
 • boljše skrbijo za stranke in jih osrečujejo,
 • ko so v vlogi prodajalca, prodajo več,
 • so bolj motivirani in polni energije,
 • so bolj optimistični in vključeni/zavzeti,
 • so bolj zdravi in manj odsotni z dela,
 • so bolj prilagodljivi, se hitreje učijo in se lažje znajdejo v kriznih situacijah.

Srečna podjetja

 • imajo možnost izbirati med najboljšimi kadri in talenti,
 • imajo lojalne zaposlene, ki v podjetju ostajajo daljše obdobje, saj imajo boljšo delovno izkušnjo,
 • imajo predane in k ciljem usmerjene zaposlene,
 • imajo nižjo stopnjo odsotnosti z dela zaradi bolezni in absentizma,
 • imajo hitreje razvijajoče in inovativne zaposlene, ki lažje sledijo dogajanju na trgu,
 • imajo bolj srečne in lojalne stranke,
 • ustvarijo več prihodkov, prodaja je boljša,
 • so bolj produktivna, njihovi izdelki in storitve so odlične kakovosti,
 • imajo višjo tržno vrednost,
 • so v času kriznih situacij bolj prilagodljiva in si lažje opomorejo.

Pobarvaj svojo delovno srečo 🙂

Pobarvaj svojo delovno srečo