Eden od treh zaposlenih ima rad svoje delo in ima dober delovni dan vsak dan ali skoraj vsak dan.