Splošni pogoji udeležbe na Woohoo akademiji za managerje delovne sreče


Politika odpovedi

V primeru, da že plačano prijavo odpoveste:

– 30 dni pred pričetkom izobraževanja, znaša refundacija 100%.

– 14 dni pred pričetkom izobraževanja, znaša refundacija 50%.

– Za odpovedi krajše od 14 dni šolnine ne refundiramo.

*Kot veljavna šteje samo pisna odpoved na info@paletaznanj.si

V primeru, da udeleženec prekine šolanje, poravna polno ceno šolnine. Izjema je bolniški stalež nad 14 dni ali morebitne druge nepredvidljive okoliščine (t.i. višja sila). O tem mora pisno obvestiti organizatorja šole s priloženimi potrebnimi potrdili.

Udeležba na predavanjih in uspešno opravljen izpit sta pogoja za pridobitev mednarodnega certifikata.

Spremembe

Organizator si pridružuje pravico do:
– odpovedi izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pisno in pravočasno obveščeni,
– spremembe lokacije izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pisno in pravočasno obveščeni,
– zamenjave predavatelja zaradi bolezni ali drugih nepredvidljivih okoliščin.

Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec izobraževanja organizatorju dovoljuje, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in za namene obveščanja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Na elektronski naslov info@paletaznanj.si lahko udeleženec kadarkoli pošlje zahtevo, da njegove osebne podatke prenehamo uporabljati. Zahteva bo obravnavana in izvršena v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v sedmih delovnih dneh.

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo GDPR o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Fotografije in/ali posnetki dogodka bodo lahko objavljeni na spletnih straneh Palete znanj (www.paletaznanj.si), v naših elektronskih novicah, na naših kanalih v družbenih medijih (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube) ter na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence. Fotografije in posnetke hranimo trajno oz. do preklica.

*upravljalec osebnih podatkov: Paleta znanj, z.o.o., Partizanska c.5, 2000 Maribor; Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Petra Božič Blagajac (info@paletaznanj.si ).

Avtorske pravice

Vsi izobraževalni materiali, objavljeni in posredovani udeležencem s strani organizatorja izobraževanja, in vsi materiali, dostopni na portalu mednarodne partnerske mreže, so avtorsko delo. Vse pravice na teh delih so pridržane. Brez predhodno pridobljenega soglasja je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave. V primeru kršitev avtorske pravice lahko organizator uveljavlja odškodninsko odgovornost tako za materialno kot nematerialno škodo.

Pohvale in pritožbe

Organizator meri zadovoljstvo udeležencev s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov. Vse pohvale in druge pozitivne informacije nam lahko pošljete tudi na info@paletaznanj.si

V kolikor z izobraževanjem niste zadovoljni, vaše pritožbe sprejemamo v roku 5 dni od zaključka izobraževanja na info@paletaznanj.si

Vse morebitne pritožbe bomo reševali individualno in s ciljem iskanja najboljše rešitve za vse vpletene strani. V kolikor pritožbe ne bi uspeli rešiti sporazumno, se le ta lahko preda v obravnavo pristojnemu sodišču.