Pri delu preživimo kar tretjino odraslega aktivnega življenja in raziskave kažejo, da kar okoli 75% ljudi ni srečnih na delovnem mestu. Zato je še posebej pomembno, da nas delo izpolnjuje in da ga imamo radi.

Ko imamo radi svoje delo, smo bolj produktivni, ustvarjalni in motivirani. In bolj srečni v življenju na sploh. Podjetja, ki imajo srečne zaposlene (srečna podjetja) opažajo, da so bolj učinkovita, inovativna in bolj dobičkonosna kot njihovi manj srečni konkurenti.

Delovna sreča je celovit koncept vodenja in delovanja organizacij 21. stoletja, ključni dejavnik poslovnega uspeha ter najmočnejši pogon posameznika in uspešnih ekip.


V Paleti znanj vas lahko pri tem podpremo. Skupaj z vami in vašimi sodelavci lahko gradimo srečne odnose ter soustvarjamo pozitivne ekipe.

Motivacijsko predavanje Rad imam ponedeljke z delavnico priprave 21-dnevnega izziva za več sreče pri delu

Vsaka organizacija ima svoje značilnosti in za srečo pri delu ni enotnega recepta.  Zato vse aktivnosti popolnoma prilagodimo vašim potrebam.

V Paleti znanj soustvarjamo delovno srečo sistematično in usmerjeno, s povezovanjem različnih področij managementa, upravljanja človeškega kapitala, komuniciranja, mentoriranja in izobraževanja.

Z aktivnostmi želimo povečati stopnjo sreče pri delu med zaposlenimi, posledično pa tudi dvigniti njihovo uspešnost in ustvarjalnost ter izboljšati odnose med njimi in zvišati nivo zaupanja.

Za zaposlene je zelo pomembno, da delujejo kot ekipa, da so povezani med seboj, si zaupajo in skupaj hodijo proti zadani viziji in ciljem. Uspešni bodo v okolju, kjer vladajo odprti odnosi in kjer se bodo dobro počutili.