Storitve za vas

Velik del življenja preživimo pri delu. Zato je še posebej pomembno, da nas izpolnjuje in da pri tem uživamo. Koncept delovne sreče spodbuja ljudi, da identificirajo in krepijo pozitivne vidike svojega delovnega življenja kot so odnosi in dosežki. Pri tem je pomembno, da smo srečni tudi, če nam ne gre najboljše.

Delovna sreča omogoča okvir konceptualnega upravljanja za vaše podjetje, s katerim lahko soustvarite in hkrati izkoristite pravi potencial zaposlenih. To niso osamljeni motivacijski programi za izbrane zaposlene, temveč celovit sistem vodenja in delovanja, usmerjen v povečevanje vrednosti podjetja. Zato so vse aktivnosti namenjene tudi lastnikom in vodjem, ki želijo izboljšati najpomembnejše spremenljivke v svojem podjetju in si želijo videti jasen donos naložbe.

Pot do sreče pri delu se prične z delavnicami Palete znanj.

V Paleti znanj soustvarjamo delovno srečo sistematično in usmerjeno, s povezovanjem različnih področij managementa, upravljanja človeškega kapitala, komuniciranja, mentoriranja in izobraževanja. To naredimo z:

 • dve do osem-urnimi delavnicami in treningi za zaposlene in vodje »Srečni pri delu« in »Vodenje s srečo«,

 • fokusnimi diskusijami, poglobljenimi intervuji in anketami za zaposlene ter vodje »Kako srečno je naše podjetje?«,

 • svetovanjem vodstvu, službi za človeške vire in komunikatorjem pri izgradnji boljše izkušnje zaposlenih,

 • osebnimi coachingi vodij in managerjev za srečo,

 • programi razvoja, nadgradnje in implementacije pozitivne organizacijske kulture »Srečno podjetje«, s katerimi postavimo delovno srečo med strateške prioritete podjetja,

 • predavanji »ABC delovne sreče« na izobraževalnih dogodkih, timbuildingih, konferencah, seminarjih,

 • drugimi aktivnostmi , ki podpirajo razvoj pozitivne organizacijske kulture:

  • delavnice ustvarjanja ali nadgradnje identitete organizacij (določanje poslanstva, vizije in vrednot) ter komunikacijska podpora predstavitvi in vpeljevanju,

  • treningi komuniciranja in razvoja odnosov v ekipi (tudi v okviru širših programov upravljanja odnosov znotraj podjetja),

  • programi razvoja učečih se organizacij ter vzpostavljanja sistemov za ohranjanje in prenos znanja,

  • treningi načrtovanja ravnovesja med delom in zasebnim življenjem “Misija 360º – srečni v coni ravnovesja”.

Vsako podjetje ali organizacija ima svoje značilnosti in za srečo pri delu ni enotnega recepta.  Zato vse naše aktivnosti prilagodimo potrebam vašega podjetja ali organizacije oziroma vsaki javnosti.