Pripravimo mlade na prihodnost.

Šole razvijajo mlade ljudi in jih pripravljajo na življenje. V času šolanja oblikujejo svoj značaj, navade, stališča.


Zato smo v podporo njihovemu razvoju pripravili nabor možnosti sodelovanja, ki temeljijo na sodobnem konceptu delovanja posameznikov in organizacij, delovni sreči:

  • delavnica za učitelje “Srečni učitelji, srečna šola”,
  • trening za dijake “Srečni pri delu/učenju”,
  • motivacijsko predavanje za učitelje in starše “Rad imam ponedeljke”,
  • delavnica za devetošolce #NajboljšiPrviVtis in
  • delavnica za dijake “Prvi vtis šteje”.

Delavnica za učitelje “Srečni učitelji, srečna šola”

Pot do srečne šole se prične s srečnimi učitelji.

Učitelji so ekipa, ki mora delati povezano, si med seboj zaupati in skupaj hoditi proti zadani viziji in ciljem. Uspešni so lahko v okolju, kjer vladajo odprti odnosi in kjer se dobro počutijo.

Delavnica “Srečni učitelji, srečna šola” temelji na tem, da se pot do oblikovanja srečne šole, v kateri se razvijajo srečni otroci, prične tako, da najprej zase poskrbijo učitelji. Udeleženci si pripravijo osebne načrte, pa tudi skupen načrt za več sreče v delovnem okolju.

Trening za dijake “Srečni pri delu/učenju”

S treningom mladi pridobijo preproste, praktične in takoj uporabne nasvete za gradnjo osebne in delovne sreče, energijo, motiviranost in voljo za dvigovanje nivoja osebne in delovne sreče, pridobijo pozitiven odnos do sebe, sošolcev, profesorjev, delodajalcev, staršev in vseh ostalih članov družbe, katere del so, ter dragocena znanja in izkušnje, ki so v pomoč pri pomembnih odločitvah in življenjskih situacijah.

Mlade pripravljamo na srečno pot v odraslost.

S treningom smo uvrščeni tudi v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce za šolsko leto 2020/2021.

Motivacijsko predavanje Rad imam ponedeljke

Raziskave kažejo, da se večina ljudi v ponedeljek ne nasmeji kar do 11:16. Pa ni nujno, da je tako – ponedeljek lahko spremenimo v priložnost.

Motivacijsko predavanje “Rad imam ponedeljke” govori o tem, kako pomembno je, da se tudi na delovnem mestu počutimo res dobro in da je od tega močno odvisno tudi doseganje pravih rezultatov ter uspešno poslovanje.
Predavanje je namenjeno učiteljem ali staršem in ga lahko izvedemo na izobraževalnih dogodkih, timbuildingih, konferencah, seminarjih, srečanjih s starši. Za učiteljske kolektive pa ga nadgradimo z delavnico priprave 21-dnevnega izziva za več sreče pri delu.

#NajboljšiPrviVtis – delavnica za devetošolce

Za prijeten in srečen začetek novega življenjskega obdobja ob vstopu v srednjo šolo ter za dobro počutje v novem okolju priporočamo trening komunikacije #NajboljšiPrviVtis. Osvojene veščine koristijo ob prvem kontaktu z novimi sošolci in profesorji, pri ustvarjanju pozitivnih medosebnih odnosov, pri uspešni predstavitvi govorne vaje, seminarske ali raziskovalne naloge, pri pripravah na razgovor za počitniško delo in ne nazadnje tudi pred prvim zmenkom; pred vsako pomembno življenjsko prelomnico.

Trening je na voljo v spletni obliki, kot individualni coaching, pripravimo pa ga tudi za skupine učencev oziroma dijakov.

“Prvi vtis šteje” – delavnica za dijake

Kako nas vidijo ljudje, ima velik vpliv na naše življenje. Načeloma imamo samo eno priložnost, da naredimo prvi vtis. Če bo pozitiven, imamo dobro izhodišče, da odnos nadgradimo v nekaj, kar bo obogatilo naša življenja.

Na delavnici z dijaki ugotavljamo, zakaj je prvi vtis tako pomemben in kaj narediti, da bo le ta najboljši. Spoznavamo, kako se primerno predstaviti in obnašati v situcijah kot so npr. prehod na fakulteto ali pa zaposlitveni intervju, ugotavljamo, zakaj je komunikacija, katere pomemben del je prvi vtis, najpomembnejša veščina za življenje in še veliko več.

Delavnico pripravimo za skupine dijakov, kot individualni coaching, od poletja pa bo na voljo tudi v obliki spletnega tečaja.