Delovna sreča

… je celovit koncept vodenja in delovanja sodobnih organizacij, ki temelji na poslovnem modelu »srečne zanke«, ključni dejavnik poslovnega uspeha ter najmočnejši pogon posameznika in uspešnih ekip.

Delovna sreča nas v prvi vrsti spodbuja, da identificiramo in krepimo pozitivne vidike svojega delovnega življenja, kot so odnosi in dosežki.

Omogoča ključno konkurenčno prednost današnjega poslovnega sveta – osebno zadovoljstvo z opravljanjem dela, zavzete zaposlene, biti iskan delodajalec ter poslovanje in komuniciranje na vseh nivojih po načelu »človek človeku« (»H2H«).

Ljudje, ki so srečni pri delu,

 • so bolj produktivni, uspešni in učinkoviti,
 • so bolj ustvarjalni, imajo več in boljše ideje,
 • bolje delajo v timu, vzdržujejo boljše odnose in bolje komunicirajo,
 • so boljši vodje in sprejemajo boljše odločitve,
 • boljše skrbijo za stranke in jih osrečujejo,
 • ko so v vlogi prodajalca, prodajo več,
 • so bolj motivirani in polni energije,
 • so bolj optimistični in vključeni/zavzeti,
 • so bolj zdravi in manj odsotni z dela,
 • so bolj prilagodljivi, se hitreje učijo in se lažje znajdejo v kriznih situacijah.

Srečna podjetja

 • imajo možnost izbirati med najboljšimi kadri in talenti,
 • imajo lojalne zaposlene, ki v podjetju ostajajo daljše obdobje, saj imajo boljšo delovno izkušnjo,
 • imajo predane in k ciljem usmerjene zaposlene,
 • imajo nižjo stopnjo odsotnosti z dela zaradi bolezni in absentizma,
 • imajo hitreje razvijajoče in inovativne zaposlene, ki lažje sledijo dogajanju na trgu,
 • imajo bolj srečne in lojalne stranke,
 • ustvarijo več prihodkov, prodaja je boljša,
 • so bolj produktivna, njihovi izdelki in storitve so odlične kakovosti,
 • imajo višjo tržno vrednost,
 • so v času kriznih situacij bolj prilagodljiva in si lažje opomorejo.